Erfaring siden 2007!Erfaring siden 2007!

Tilby

Spedisjonsfirma "ALMIR" okuserer hovedsakelig på betjening av EU-markeder, særlig i Norden og Storbritannia. Vi utfører regelmessig oppdrag til og fra Norge og Sveits, og yter tilleggstjenester innen rådgivning og tollklarering..

På de markedene som vi betjener, driver vi hovedsakelig med frakt av gods med kontrollert temperatur og varer som trenger tilleggs beskyttelse (transport med kjølebiler, isotermiske kjølebiler, med tokammersbiler, med dobbelgulv) og er forbundet med høy risiko.

Erfaringen vår kombinert med kjennskap til de lokale markedene gjør at vi kan tilby helhetlig kundebetjening.

Vi samarbeider bare med utprøvde transportører, noe som åpner for maksimalt kort leveringstid for gods som er betrodd oss. Vi legger spesiell vekt på kundenes tilfredshet!

Våre sterke sider omfatter blant annet punktlighet, serviceorientering, tilgjengelighet og høyest kvalitet av våre tjenester.

Specjalizujemy się w transporcie

Vi spesialiserer oss på transport av:

Vi går blant til: de skandinaviske landene, Sveits, Tyskland, Holland, Frankrike og Spania.